List of Reviewers

 • Allesandro Dal Brollo, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
 • Walerian Bugel, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Jiří Dvořáček, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Zygfryd Glaeser, Uniwersytet Opolski
 • Kathleen Haney, University of St. Thomas, Houston, USA
 • Jorge Enrique Horta Espinoza, Pontificia Università Antonianum, Roma
 • Zbigniew Janczewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Przemysław Kantyka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Jiři Kašny, Anglo-Americka Vysoka Škola, Praha
 • Lucjan Klimsza, Ostravska Univerzita
 • Piotr Kopiec, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Jakub Kříž, CEVRO institut, Praha
 • Grzegorz Leszczyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jarosław Lipniak, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 • Tomas Machula, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
 • Piotr Majer, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Paweł Malecha, Pontificia Università Gregoriana, Roma
 • Roman Míčka, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
 • Giuseppe Milan, Università degli Studi di Padova
 • Jana Moricová, Katolícka Univerzita v Ružomberku
 • Ewa Ogrodzka-Mazur, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Sławomir Pawłowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Stanislav Přibyl, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
 • Piotr Ryguła, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Mirosław Sitarz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Piotr Skonieczny, Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, Roma
 • Stanisław Sojka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Zbigniew Suchecki, Pontificia Facoltà Teologica di S. Bonaventura, Roma
 • Elżbieta Szczot, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Lucjan Świto, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Martin Uháľ, Katolícka Univerzita v Ružomberku
 • Krzysztof Wielecki, Uniwersytet Warszawski
 • Kazimierz Wolsza, Uniwersytet Opolski
 • Wiesław Wójcik, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk