List of Reviewers

 • Alexandru Buzalic, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
 • Martin Dojčár, Trnavská Univerzita v Trnavie
 • Jiří Dvořáček, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Lidia Fiejdasz-Buczek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zygfryd Glaeser, Uniwersytet Opolski
 • Kathleen Haney, University of St. Thomas, Houston
 • Jorge Enrique Horta Espinoza, Pontificia Università Antonianum, Roma
 • Zbigniew Janczewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Przemysław Kantyka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Jiři Kašny, Anglo-Americka Vysoka Škola, Praha
 • Lucjan Klimsza, Ostravská Univerzita
 • Piotr Kopiec, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Grzegorz Leszczyński, Uniwersytet Łódzki
 • Jarosław Lipniak, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 • Piotr Majer, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Paweł Malecha, Pontificia Università Gregoriana, Roma
 • Giuseppe Milan, Università degli Studi di Padova
 • Sławomir Pawłowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Andrzej Perzyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stanislav Přibyl, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
 • Piotr Ryguła, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Mirosław Sitarz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Piotr Skonieczny, Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, Roma
 • Stanisław Sojka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Zbigniew Suchecki, Pontificia Facoltà Teologica di S. Bonaventura, Roma
 • Elżbieta Szczot, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Lucjan Świto, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie