Procedura Recenzowania

Proces recenzowania

Procedura recenzowania dla wydawnictwa ciągłego Ecumeny and Law jest następująca:

  • Redakcja Ecumeny and Law dokonuje oceny nadesłanego tekstu, decydując, czy przekazać tekst do recenzji.
  • Po wstępnym zaakceptowaniu tekstu, przekazywany jest on recenzentowi I stopnia.
  • Tekst przekazywany jest recenzentowi II stopnia.
  • Ani recenzent I stopnia, ani recenzent II stopnia nie są zatrudnieni w instytucji wskazanej jako afiliacja naukowa Autora tekstu. W ten sposób spełnione są wymogi tzw. procedury recenzowania double-blind.
  • Recenzje przygotowywane są według formatu recenzji wymaganego przez Ecumeny and Law.
  • Po otrzymaniu pozytywnej oceny od obydwu recenzentów, tekst przekazywany jest do publikacji.
  • Redakcja Ecumeny and Law może poprosić Autora o wprowadzenie poprawek w tekście lub o akceptacji poprawek poczynionych przez Redakcję.

Formularz recenzji dla Ecumeny and Law

Formularz recenzji dla Ecumeny and Law