Tomy w przygotowaniu

W przygotowaniu:


“Ecumeny and Law” 2019, Vol. 7: Idea of Synodality: Contexts, Challenges and Perspectives

Na otwartym forum myśli prawnej Kościół prowadzi ze światem dialog na temat realizacji uniwersalnych pryncypiów: poszanowania życia, godności i praw osoby ludzkiej, wolności, tolerancji, a w szerszym wymiarze społecznym – promowania wartości małżeństwa i rodziny oraz solidarności z ubogimi. Potrzebie rozwijania tego dialogu wychodzi naprzeciw periodyk kanonistyczny „Ecumeny and Law”. Spotkanie na jego łamach teologów różnych Kościołów chrześcijańskich, i szerzej – ludzi nauki, którym bliska jest myśl ekumeniczna, z przedstawicielami nauk prawnych, stawia sobie za cel ukazywać ekumeniczny potencjał prawa kanonicznego. Rzecz w tym, by upominać się o podmiotowość osoby ludzkiej i jej prawa oraz prowadzić ze światem dialog o sprawiedliwość, a w wymiarze praktycznym służyć pomocą w zaszczepianiu „tu i teraz” sprawiedliwości we wspólnotach podstawowych: małżeństwach i rodzinach, i konsekwentnie – w społeczeństwach i narodach zjednoczonej Europy. Niniejsza perspektywa przyświeca Autorom-współtwórcom siódmego tomu czasopisma, poświęconego tytułowej idei synodalności. Przedmiotem naukowej refleksji jest jeden z głównych parametrów auto-identyfikacji Kościoła Chrystusowego, wyznacznik jego odnowy w duchu communio, a nade wszystko papierek lakmusowy odpowiedzialności wszystkich ochrzczonych za realizację – uniwersalnej w swym humanizmie – misji kościelnej.

Part One
Ecumenical Theological Thought

Stanislav Přibyl, Participative Decision-Making of the Faithful in the Church

Nicolae V. Dură, The Regime of the Synodality in the Eastern Church of the First Millennium and its Canonical Basis

Marcin Hintz, Synod as the Embodiment of the Church – the Evolution of Lutheran Understanding of Synodality

Andrzej Pastwa, Synodality – Participation – Co-Responsibility. Remarks on the Determinants of the Aggiornamento of the Church Law

Przemysław Sawa, Synodality, Discernment, Catholic Movements

 

Part Two
Ecumenical Juridical Thought

Wojciech Góralski, Diocesan Synod Today – in what Shape?

Piotr Kroczek, Diocesan Synod from the Catholic and Lutheran Perspectives

Cătălina Mititelu, The Council of a Metropolitan See and its Canonical Basis. An Orthodox Perspective

Stephan Haering, Synods and Synodal Processes in Germany after the Second Vatican Council

Adrian Loretan, Swiss Synodality after Vatican II

Damián Němec, Diocesan Synods in the Czech Republic – an Unused Instrument?

Monika Menke, Plenary Council in the Czech Republic (1997-2005)

 


“Ecumeny and Law” 2020, Vol. 8: Migration – Ecumenism – Integration