Tomy w przygotowaniu

W przygotowaniu:


„Ecumeny and Law” 2020, Vol. 8: Idea of Synodality: Contexts, Challenges, and Perspectives (II)

Stephan Haering, Piotr Kroczek, Adrian Loretan, Monika Menke, Wilhelm Rees, Przemysław Sawa, Ondrej Štefaňak, ed. Andrzej Pastwa

Na otwartym forum myśli prawnej Kościół prowadzi ze światem dialog na temat realizacji uniwersalnych pryncypiów: poszanowania życia, godności i praw osoby ludzkiej, wolności, tolerancji, a w szerszym wymiarze społecznym – promowania wartości małżeństwa i rodziny oraz solidarności z ubogimi. Potrzebie rozwijania tego dialogu wychodzi naprzeciw periodyk kanonistyczny „Ecumeny and Law”. Spotkanie na jego łamach teologów różnych Kościołów chrześcijańskich, i szerzej – ludzi nauki, którym bliska jest myśl ekumeniczna, z przedstawicielami nauk prawnych, stawia sobie za cel ukazywać ekumeniczny potencjał prawa kanonicznego. Rzecz w tym, by upominać się o podmiotowość osoby ludzkiej i jej prawa oraz prowadzić ze światem dialog o sprawiedliwość, a w wymiarze praktycznym służyć pomocą w zaszczepianiu „tu i teraz” sprawiedliwości we wspólnotach podstawowych: małżeństwach i rodzinach, i konsekwentnie – w społeczeństwach i narodach zjednoczonej Europy. Niniejsza perspektywa przyświeca Autorom-współtwórcom siódmego tomu czasopisma, poświęconego tytułowej idei synodalności. Przedmiotem naukowej refleksji jest jeden z głównych parametrów auto-identyfikacji Kościoła Chrystusowego, wyznacznik jego odnowy w duchu communio, a nade wszystko papierek lakmusowy odpowiedzialności wszystkich ochrzczonych za realizację – uniwersalnej w swym humanizmie – misji kościelnej.

Part One
Ecumenical Juridical Thought

  • Piotr Kroczek, Diocesan Synod from the Catholic and Lutheran Perspectives
  • Stephan Haering, Synods and Synodal Processes in Germany after the Second Vatican Council
  • Wilhelm Rees, Synods and Synodality in Austrian Church after Second Vatican Council
  • Adrian Loretan, Swiss Synodality after Vatican II
  • Monika Menke, Plenary Council in the Czech Republic (1997-2005)

Part Two
Reviews

  • Wiosna Kościoła. Odnowa Charyzmatyczna w dokumentach episkopatów i komisji teologicznych różnych krajów świata (Spring of the Church. Charismatic Renewal in the Documents of the Episcopal Commissions for Theology around the World). Eds. J. Salamon, A. Liberadzka, M. Sowińska. Cieszyn: Wydawnictwo Zacheusz, 2019, 334 pp. — Przemysław Sawa
  • Janusz Mariański: Nowa religijność i duchowość – mit czy rzeczywistość? (New Religiosity and Spirituality – Myth or Reality?). Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne 2019, 265 pp. — Ondrej Štefaňak
  • Spiritual Care in Public Institution in Europe. Eds. Jiří Rajmund Tretera and Záboj Horák. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2019, 140 pp. — Monika Menke

“Ecumeny and Law” 2021, Vol. 9/1: Migration – Ecumenism – Integration (I)


“Ecumeny and Law” 2021, Vol. 9/2: Migration – Ecumenism – Integration (II)